Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nyttige links

Nyttige links om akromegali
Hypofysenetværket

Hypofysenetværket er en patientforening for alle hypofysepatienter og henvender sig til alle personer med hypofysesvigt i form af bl.a. hypofyseadenomer, akromegali og prolaktinom. Formålet med foreningen er at skabe et netværk af personer, der lider af samme sygdom, og at videregive relevant information til medlemmerne.

Du kan finde mere information på foreningens hjemmeside: www.hypofyse.dk

Sjældne Diagnoser

Sjældne Diagnoser er en sammenslutning af 56 foreninger for personer, der er berørt af sjældne sygdomme og handicaps. Formålet med Sjældne Diagnosers arbejde er at varetage borgernes interesser og forbedre vilkårene for personer med sjældne sygdomme og handicaps. 

Du kan finde mere information på foreningens hjemmeside: www.sjaeldnediagnoser.dk

EURORDIS

EURORDIS er en non-for-profit-sammenslutning af 869 patientorganisationer fra 71 lande i Europa, der arbejder sammen for at forbedre livet for de 30 millioner mennesker i Europa, der lever med en sjælden sygdom.

Du kan finde mere information på foreningens hjemmeside: www.eurordis.org